V veljavi je PKP8

od danes dalje je v veljavi PKP8. Ta prinaša:

  • podaljšanje ukrepa subvencij za čakanje na delo, in sicer do konca aprila z možnostjo podaljšanja dvakrat za en mesec (torej do konca junija). Do ukrepa so upravičeni tisti delodajalci, ki bi jim po njihovi oceni prihodki v letu 2021 zaradi epidemije ali posledic epidemije upadli za več kot 20 odstotkov glede na leto 2019 oziroma 2020.
  • Krizni dodatek (200 evrov neto) bodo prejeli tudi zaposleni, ki ga ob decembrski plači, zaradi prejema nagrade za poslovno uspešnost niso. Spomnimo, do kriznega dodatka so bili v januarju upravičeni vsi delavci, katerih zadnja izplačana plača (novembrska) ne presega dvakratnika minimalne plače. Krizni dodatek delodajalec dobi vrnjen od države.
  • Možnost bolniške odsotnosti z dela do treh delovnih dni brez obiska osebnega zdravnika bodo lahko zaposleni uveljavljali tudi letos, in sicer največ enkrat v vsem letu.

Glede na dvig minimalne plače iz 940,58€ na 1024,24 € bodo delodajalci je za vsakega delavca, čigar plača za polni delovni čas brez dodatkov, določenih z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, dela plače za delovno uspešnost in plačila za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi, ne presega zneska minimalne plače (1.024,24 evra bruto) upravičen do povračila dela minimalne plače. Gre za mesečno subvencijo v višini 50 evrov. Če delodajalec prejme to subvencijo, v času prejemanja subvencije in še tri mesece po tem ne sme začeti postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga delavcem, za katere je bil upravičen do prejemanja subvencije. Če gre za delavca, ki dela za manj kot polni delovni čas, delodajalec lahko prejme subvencijo, sorazmerno delovnemu času. Ta ukrep velja za plačilo dela od 1. januarja do 30. junija 2021. Izjavo za omenjeno subvencijo bodo delodajalci oddajali prek eDavkov, in sicer najkasneje do konca meseca za pretekli mesec.

Nepovratna sredstva za podjetja v turizmu, gostince, ...

V ponedeljek, 12. 4. 2021 bo predvidoma zopet odprt razpis Javni poziv za »Sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v ...

Podaljšani so nekateri ukrepi PKP

Mesečni temeljni dohodek, delno povrnjen izgubljeni dohodek za samozaposlene in družbenike za čas trajanja odrejene karantene ...