VIŠINA POVRAČIL STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM IN DRUGIH DOHODKOV, KI SE NE VŠTEVAJO V DAVČNO OSNOVO

PREHRANA MED DELOM :

– prisotnost na delu štiri ure ali več do 6,12 eur na dan; če je delojemalec na delu prisoten 10 ur ali več do 6,12 eur na dan + 0,76 eur za vsako dopolnjeno uro prisotnosti na delu po osmih urah prisotnosti na delu (Prejemki po Uredbi o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo)

PREVOZ NA DELO IN IZ DELA:

– v višini cene javnega prevoza; če ni možnosti uporabe javnega prevoza, v višini 10 % cene neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov (za delavce po KP med delavci in zasebnimi delodajalci)
– za najmanj 1km poti – cena javnega prevoza; če se iz utemeljenih razlogov ne more uporabljati javni prevoz – do 0,18 eur na km razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela (Prejemki po Uredbi o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo)

PREVOZ NA SLUŽBENEM POTOVANJU

Povračilo za prevoz na službenem potovanju – kilometrina znaša 0,37 eur za prevožen kilometer.

DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA PO SLOVENIJI:

– Nad 12 do 24 ur do 21,39 eur
– Nad 8 do 12 ur do 10,68 eur
– Nad 6 do 8 ur do 7,45 eur

Če stroški prenočevanja vključujejo plačilo zajtrka, se znesek dnevnice, ki se ne všteva v davčno osnovo, zmanjša:
– pri službenem potovanju nad 8 do 12 ur za 15%
– pri službenem potovanju nad 12 do 24 ur za 10%

TERENSKI DODATEK:

Do 4,49 eur na dan, pod pogojem, da delavec najmanj 2 dni zaporedoma dela in prenočuje izven kraja običajnega prebivališča ali izven sedeža delodajalca.

ADDIKO BANKA ponuja ugodno kreditiranje podjetnikov

Centralne banke po svetu dvigujejo referenčne obrestne mere in pričakovanja so se zelo spremenila. Glede na hitro rast ...

Višje povračilo za prehrano - september 2022

Z mesecem septembrom se zvišuje maksimalno neobdavčeno povračilo za prehrano. To je do sedaj znašalo 6,12€ / dan, od tega ...