VIŠINA POVRAČIL STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM IN DRUGIH DOHODKOV, KI SE NE VŠTEVAJO V DAVČNO OSNOVO

PREHRANA MED DELOM :

– prisotnost na delu štiri ure ali več do 6,12 eur na dan; če je delojemalec na delu prisoten 10 ur ali več do 6,12 eur na dan + 0,76 eur za vsako dopolnjeno uro prisotnosti na delu po osmih urah prisotnosti na delu (Prejemki po Uredbi o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo)

PREVOZ NA DELO IN IZ DELA:

– v višini cene javnega prevoza; če ni možnosti uporabe javnega prevoza, v višini 10 % cene neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov (za delavce po KP med delavci in zasebnimi delodajalci)
– za najmanj 1km poti – cena javnega prevoza; če se iz utemeljenih razlogov ne more uporabljati javni prevoz – do 0,18 eur na km razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela (Prejemki po Uredbi o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo)

PREVOZ NA SLUŽBENEM POTOVANJU

Povračilo za prevoz na službenem potovanju – kilometrina znaša 0,37 eur za prevožen kilometer.

DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA PO SLOVENIJI:

– Nad 12 do 24 ur do 21,39 eur
– Nad 8 do 12 ur do 10,68 eur
– Nad 6 do 8 ur do 7,45 eur

Če stroški prenočevanja vključujejo plačilo zajtrka, se znesek dnevnice, ki se ne všteva v davčno osnovo, zmanjša:
– pri službenem potovanju nad 8 do 12 ur za 15%
– pri službenem potovanju nad 12 do 24 ur za 10%

TERENSKI DODATEK:

Do 4,49 eur na dan, pod pogojem, da delavec najmanj 2 dni zaporedoma dela in prenočuje izven kraja običajnega prebivališča ali izven sedeža delodajalca.

Ukrepi in možnosti delodajalcev pri odpravi posledic ...

V ponedeljek, 14.8.2023 dela prost dan. V Bankartu so se z Banko Slovenije sicer dogovorili, da bo v ponedeljek - na izredni ...

Bančni promet v ponedeljek 14.8. BO DELOVAL NORMALNO

Bankart in Banka Slovenije sta se že včeraj dogovorila, da bo plačilni promet deloval kot na običajen delovni dan. Enako ...