30 nov

Obveznosti ob uredbi davčnih blagajn

Z dnem 1.12.2015 se začne neobvezno poskusno obdobje uporabe davčnih blagajn. Ena od obveznosti vseh uporabnikov davčnih blagajn je tudi sprejem internega akta, kjer se določi način izdaje računov v prehodnem obdobju, in sicer ali z uporabo vezane knjige računov ali pa z elektronsko napravo. V istem poslovnem prostoru zavezanec ne more uporabljati obeh načinov hkrati. V internem aktu mora biti zajet tudi popis nepremičnih in premičnih poslovnih prostorov ter elektronskih naprav z določitvijo njihovih oznak, ki se bodo uporabljale pri izdajanju računov ter način številčenja izdanih računov. Ti morajo biti sestavljeni iz oznake poslovnega prostora – oznake elektronske naprave (blagajne) – zaporedne številke računa. Obvezni sestavini računa sta prav tako koda EOR (enkratna identifikacijska oznaka računa) ter ZOI (Zaščitna oznaka izdajatelja računa, v tekstovni obliki in v obliki kode).

Interni akt ter pridobitev namenskega digitalnega potrdila vam lahko uredimo v računovodskem servisu Moj računovodja d.o.o. Cena za pripravo Internega akta znaša 50€ + ddv, pridobitev namenskega digitalnega potrdila pa je brezplačna! Za vse podrobnosti se obrnite na svojega skrbnika!