05 dec

Omejitev gotovinskih plačil storitev

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki je začel veljati 19. novembra, bo vzpostavil register dejanskih lastnikov oz. fizičnih oseb, ki so končni lastnik podjetja. Tega bo v prihodnjih 14 mesecih vzpostavil in vodil Ajpes. Z zakonom so se s 30.000 evrov na 15.000 evrov znižale tudi mejne vrednosti, nad katerimi morajo zavezanci uradu sporočati podatke o gotovinskih transakcijah. Dodatna obveznost je tudi občasen pregled strank, ki opravijo transakcije nad 1.000 evri. Zakon pa je razširil še omejitev gotovinskega poslovanja nad 5.000 evrov z oseb, ki prodajajo blago, tudi na tiste, ki opravljajo storitve. Plačilo storitve v gotovini, ki presega 5.000 evrov, ni več mogoče, velja enako kot za prodajo blaga, namreč transakcija mora iti preko računa.