23 avg

Polletni učinki uvedbe davčnih blagajn

Finančna uprava RS je na svoji spletni strani objavila sporočilo za javnost v katerem ocenjuje, da polletni učinki uvedbe davčnih blagajn na podlagi neto vplačil DDV in povečanja prijav v zavarovanje za socialno varnost ter akontacije dohodnine od dohodkov iz zaposlitve blagajnikov znašajo 37,6 mio EUR. Vlada  je  ob  pripravi  zakona  ocenjevala,  da  bo  uvedba davčnih blagajn na  letni  ravni  prinesla 75,0 mio EUR dodatnih prihodkov.

Iz pripravljenih podatkov je razvidno, da ima uvedba davčnih blagajn pozitivne učinke, ki se kažejo tako v povečanju prijavljenega prometa, ki izhaja iz dobav blaga in storitev, kot tudi povečanju vplačil DDV in večjemu številu prijav fizičnih oseb v zavarovanje.