Obvezna vsebina v pogodbi o zaposlitvi

Pogodba o zaposlitvi je bistvena za nastanek delovnega razmerja med delavcem in delodajalcem. Z njo se podrobneje urejajo ...

Ukinitev subvencij za samozaposlitev s strani zavoda ...

Na Zavodu RS za zaposlovanje (ZRSZ) zaenkrat ukinjajo subvencijo za samozaposlitev, za katero je bilo letos namenjenih 20 ...

Kako naj delodajalec ravna z delovnimi knjižicami v ...

Od 1. januarja 2009 za vse delodajalce (ne glede na to, ali gre za malega delodajalca ali ne) velja, da ne vpisujejo več ...

Javni razpis za subvencijo pri zaposlitvi diplomanta

Javni razpis »Usposabljanje absolventov na delovnem mestu in subvencija za zaposlitev diplomantov / absolvent ...

Arhiviranje in hranjenje dokumentacije

Spodaj navajamo roke, kateri veljajo za hrambo posamezne vrtse dokumentov: TRAJNO SE HRANIJO: - letna poročila (kompet bilanca ...

Zabava kot strošek podjetja

Stroške zabav, ki jih organizira ali plača podjetje, je računovodsko mogoče evidentirati na različne načine. Pomembno je, ...

Javni razpis spodbujanja zaposlovanja dolgotrajno ...

Objavljeno: Uradni list RS, št.69, Datum: 04.09.2009, Stran:2266 Razpisnik: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje Predmet ...

ZVIŠANJE NAJNIŽJE POKOJNINSKE OSNOVE

Z mesecem novembrom se je povišala najnižja pokojninska osnova. Z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ...

VIŠINA POVRAČIL STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM IN DRUGIH ...

PREHRANA MED DELOM : - prisotnost na delu štiri ure ali več do 6,12 eur na dan; če je delojemalec na delu prisoten 10 ur ali ...

NOVA UREDBA O VIŠINI POVRAČIL STROŠKOV V ZVEZI Z ...

V Uradnem listu 75/2008 z dne 25.7.2008 je objavljena spremenjena Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih ...

POVRAČILO STROŠKOV VINJET PRI UPORABI LASTNEGA ...

Ministrstvo za javno upravo je prejelo več vprašanj glede povračila stroškov cestnine v primerih, ko bo za službeno pot ...

Najemnin ne bo več treba prijavljati na Dursu

Po spremenjenem stanovanjskem zakonu najemnih pogodb za stanovanja po 25. juniju ne bo treba več prijavljati na Dursu, kar pa ...

1 18 19 20