08 jun

Regres 2020

Delodajalec mora delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati tudi regres za letni dopust.

Izplačilo regresa je od leta 2019 razbremenjeno dohodnine in prispevkov za socialno varnost, vendar le do višine 100% zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v RS, kar trenutno znaša 1.758,27 EUR. Minimalni znesek regresa pa je enak minimalni bruto plači, ki je trenutno 940,58 EUR.

Pri izplačilu moramo upoštevati, da se vsem delavcem izplača enako višina regresa, razen če je v pravilniku podjetja dogovorjeno drugače. Pri pravilniku pa moramo biti pozorni, da različne višine regresa niso določene diskriminatorno. Ob upoštevanju tega pogoja moramo biti pozorni na sorazmerne dele regresa in pogojno obdavčitev v kolikor ta del prekoračimo.

Prav tako morajo biti delodajalci pozorni na datum izplačila. Regres za letni dopust, razbremenjen dajatev, mora biti izplačan najkasneje do 1.7.2020. Kasnejša izplačila regresa brez obračunanih prispevkov in dohodnine so dovoljena samo v posebnih primerih, vendar ne kasneje kot 1.11.2020:

  • Če sklenemo pogodbo o zaposlitvi z delavcem po tem datumu.
  • V primeru likvidnostnih težav podjetja – če je s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti dovoljeno

V kolikor delodajalec izplačuje regres ali del regresa po 1.7.2020 in nima izpolnjenih pogojev za kasnejšo izplačilo, se tega izplačila z vidika davkov in prispevkov ne more obravnavati kot regres razbremenjen dajatev, temveč je potrebno znesek izplačila obdavčiti in plačati vse dajatve (obdavčeno kot plača).