22 jun

Regres za letni dopust 2015

Najkasneje do 1.7.2015 morajo vsi delodajalci izplačati zaposlenim regres za letni dopust. Najnižji znesek regresa določa ZDR-1, ki določa, da je delodajalec dolžan izplačati regres za letni dopust zaposlenemu, ki ima pravico do letnega dopusta, in sicer najmanj v višini minimalne plače. Minimalni znesek regresa za leto 2015 znaša tako kot minimalna plača 790,73 € bruto, maksimalen znesek od katerega še ni potrebno obračunati prispevkov pa 1.085,23 € bruto. Pravico do regresa delavec pridobi s pridobitvijo pravice do celotnega dopusta. Delavec, ki ima pravico do izrabe le sorazmernega dela letnega dopusta, ima pravico le do sorazmernega dela regresa.
Regres se mora izplačati do 1. julija tekočega koledarskega leta. Izjemoma se lahko izplača najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta ali v več delih, če je tako določeno s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti in če ima delodajalec resne likvidnostne težave.