16 jun

Regres za letni dopust 2016

Najkasneje do 1.7.2016 je potrebno zaposlenim delavcem izplačati regres za letni dopust. Najnižji znesek regresa določa ZDR-1, ki določa, da je delodajalec dolžan izplačati regres za letni dopust zaposlenemu, ki ima pravico do letnega dopusta, najmanj v višini minimalne plače. Od 1. 1. 2016 dalje minimalna plača znaša 790,73 za polni delovni čas. Minimalni znesek regresa za leto 2016 tako znaša 790,73 € bruto. Najvišji znesek regresa za letni dopust, od katerega še ni potrebno obračunati prispevkov pa je 70 % povprečne plače v RS za predpretekli mesec, v mesecu juniju znaša maksimalen znesek za izplačilo regresa 1.115,29 €.

Če delodajalcu kolektivna pogodba na ravni dejavnosti omogoča izplačilo do 1. novembra v primeru nelikvidnosti, potem ima možnost, da regres izplača najkasneje do 1. novembra. Delavec pridobi pravico do letnega dopusta s sklenitvijo delovnega razmerja (159. člen ZDR-1). Delavec, ki je zaposlen celotno koledarsko leto, ima pravico do celotnega letnega dopusta, če ni zaposlen celotno koledarsko leto, mu pripada sorazmerni del letnega dopusta glede na trajanje zaposlitve v koledarskem letu pri delodajalcu, in sicer 1/12 letnega dopusta za vsak mesec zaposlitve (161. člen ZDR-1).