10 okt

Sklepi o izvršbi se bodo pravnim osebam od novembra dalje vročali le še elektronsko preko portala eDavki

Seznam dokumentov, ki se vročajo elektronsko, je vse daljši. Objavljen je na spletni strani FURS. Od  1.  novembra  dalje bo elektronski način vročanja veljal tudi za sklepe o davčni izvršbi, s katerimi se izterjujejo neporavnane davčne obveznosti. Finančna uprava vse  pravne  osebe poziva,  da (če še niso) uredijo vse potrebno, za uspešno prejemanje elektronsko vročenih dokumentov. V preteklem tednu so pravne osebe prejele obvestilo Finančne uprave, vezano na e-vročanje. Zavezanec si lahko določi pooblaščenca za vročanje, tako da izpolni obrazec Vročanje-PE. Prav tako morajo vsi pravni subjekti sporočiti (če še niso) elektronski naslov za prejemanje informativnih sporočil o odloženih dokumentih v portalu e-davki.

V zvezi s pravno-organizacijsko obliko dolžnika in načinom vročanja dokumentov v postopku izvršbe izpostavljamo fizične osebe, ki opravljajo dejavnost. V primerih, ko je dolžnik fizična oseba, ki opravlja dejavnost, se postopki davčne izvršbe vedno vodijo zoper fizično osebo (v 2/2 skladu s splošnim pravilom ZGD-1, po katerem posameznik –fizična oseba odgovarja z vsem svojim premoženjem tudi za obveznosti, ki izvirajo iz naslova opravljanja dejavnosti). To pomeni, da je v sklepih o izvršbi dolžnik v vseh primerih (ne glede na vrsto obveznosti, ki se izterjujejo) označen kot fizična oseba in ne kot posameznik, ki opravlja dejavnost. Zato se vročanje dokumentov v postopku izvršbe opravi po pravilih, ki veljajo za vročanje fizičnim osebam. To pomeni, da bo fizična oseba (tudi v primeru opravljanja dejavnosti), sklep o izvršbi prejela v papirni obliki prek pošte, razen če se prostovoljno vključi v sistem eVročanje.