30 okt

Sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu

Agencija SPIRIT bo v kratkem objavila javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19, za katerega bo skupno na voljo 10 milijonov evrov. Javni poziv bo namenjen mikro, malim in srednjim podjetjem v turističnem in gostinskem sektorju, posamezno podjetje bo lahko prejelo največ 9.999 evrov pomoči v obliki pavšalnega zneska, ki se bo določil za vsak posamezni primer posebej.

Namen javnega poziva bo sofinanciranje obratovalnih stroškov, ki so nastali zaradi izpada prihodkov kot posledice epidemije COVID-19.  Upravičeni stroški (obratovalni stroški) se bodo sofinancirali v obliki pavšalnega zneska, ki znaša 16,5 % od celotnih odhodkov, zmanjšanih za stroške dela v letu 2019, vendar do največ 9.999,00 EUR.
Več na povezavi.