16 nov

Sofinanciranje stroškov v gostinstvu in turizmu – razpis na voljo!

Agencija SPIRIT je danes objavila javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času prvega vala epidemije COVID-19 (od 12.3. do 31.5.2020), za katerega je skupno na voljo 10 milijonov evrov. Javni poziv je namenjen mikro, malim in srednjim podjetjem v turističnem in gostinskem sektorju. Upravičene glavne dejavnosti so:

  • I 55 Gostinske nastanitvene dejavnosti,
  • I 56.101 Restavracije in gostilne,
  • N 79.110 Dejavnost potovalnih agencij,
  • N 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj,
  • N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
  • R 90.010 Umetniško uprizarjanje,
  • R 90.020 Spremljaj. dej. za umetniško uprizarjanje.

Podjetje mora za prijavo na javni poziv izpolnjevati še dva posebna pogoja, in sicer, da je v letu 2019 ustvarilo več kot 50.000 EUR prihodkov in da je imelo v povprečju minimalno 4 zaposlene v dejavnostih I 55, I 56.101, N 79.110, N 79.120, N 82.300 ter v povprečju minimalno 2 zaposlena v dejavnostih R 90.010 in R 90.020.

Namen javnega poziva je sofinanciranje obratovalnih stroškov, ki so nastali zaradi izpada prihodkov kot posledice epidemije COVID-19.  Upravičeni stroški (obratovalni stroški) se bodo sofinancirali v obliki pavšalnega zneska, ki znaša 16,5 % od celotnih odhodkov, zmanjšanih za stroške dela v letu 2019, vendar do največ 9.999,00 EUR.
Vloge morajo biti elektronsko vložene najkasneje 26. 11. 2020 do 18.00 ure. Naknadne dopolnitve vloge niso možne.
Več na povezavi.