08 dec

Ste že namenili del svoje dohodnine za donacije?

Še do konca meseca decembra imate čas, da izkoristite pravico do donacije dela svoje dohodnine. V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini –ZDoh-2 lahko davčni zavezanec rezident zahteva, da se do 0,5% dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov.

Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,4% ali 0,5% dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 0,5% dohodnine. Zavezancu donacija niti ne škodi niti ne koristi: dohodnini se odreče država. Prejemnike donacij je mogoče izbirati z uradnega seznama prejemnikov: največ pet, tako da vsak dobi najmanj 0,1 odstotka odmerjene dohodnine.

Davčni zavezanec lahko da zahtevo za namenitev kadar koli prek sistema eDavki, pisno ali ustno na zapisnik pri davčnem organu.