09 jun

Subvencionirano delo s skrajšanim delovnim časom

Vlogo za pridobitev subvencije za skrajšani polni delovni čas bo možno oddati na portalu za delodajalce predvidoma 12.6.2020.

Najkasneje v treh dneh, od vročitve odredbe delavcu o skrajšanem delovnem času,  morate Zavod o tem obvestiti, preko e-pošte (obvestilacas@ess.gov.si).

Obvestilo naj vsebuje:

  • podatke delodajalca
  • število zaposlenih, ki jim je bilo odrejeno delo s skrašanim delovnim časom
  • datum odreditve takšnega dela

To obvestilo bo obvezna priponka vlogi.

Obvestilo za zaposlene o skrajšanem delovnem času lahko dobite pri svojem skrbniku.