22 nov

Trinajsta plača, božičnica, letna nagrada…

Bliža se veseli december, čas praznovanj, obdarovanj, nagrajevanj in sladkih skrbi zaradi dobička. Preverili smo kako izgleda davčno ugodno nagrajevanje zaposlenih skozi davke, prispevke in pogoje.

Trinajsta plača, božičnica, letna nagrada in podobno se štejejo za del plače za poslovno uspešnost.

Od celotnega dela plače za poslovno uspešnost se obračunajo in plačajo prispevki za socialno varnost delojemalca in delodajalca. V skladu z ZDoh-2 pa se v davčno osnovo ne všteva celotni znesek nagrade, ampak zgolj znesek, ki presega 100% bruto zadnje znane povprečne mesečne plače v RS. Od povprečne mesečne plače se obračuna in plača akontacija dohodnine.

Davčno osnovo (tudi na letni ravni) zmanjšuje samo tisti del prispevkov za socialno varnost, ki se obračunajo od dela dohodka, ki presega povprečno mesečno plačo v RS.

Za ugodno davčno obravnavo izplačila nagrade pa morajo biti izpolnjeni pogoji:

  • Sklenjen mora biti interni akt podjetja, z veljavnostjo enega leta
  • Pravico do izplačila božičnice imajo vsi zaposleni, višina je lahko različna, predhodno pa mora biti določena v internem aktu podjetja
  • Zaposleni morajo biti obveščeni o izplačilu dela plače za poslovno uspešnost vsaj en mesec prej
  • Datum izplačila mora biti znan in zapisan v internem aktu podjetja
  • Nagrado se lahko izplača samo enkrat v koledarskem letu
  • Bruto znesek nagrade ne sme presegati zadnje znane povprečne mesečne plače v RS; trenutno 1.669,51 €

Vsekakor pa podjetniki ne smete pozabiti na razliko izplačila regresa za letni dopust, ki mora biti najkasneje do 30.11.2018. V kolikor bi se ta razlika izplačevala v decembru, se je ne davčno ne sme obravnavati kot regres za letni dopust, temveč kot del plače za poslovno uspešnost.