14 apr

Ugovor zoper izračun dohodnine

Finančna uprava RS je poslala prvi paket informativnih izračunov za dohodnino za leto 2018. Svetujemo vam, da izračune natančno pregledate in primerjate s podatki, ki ste jih do 31.1.2019 prejeli od delodajalcev. Preverite ali so v izračunu všteti vsi dohodki, ki ste jih prejeli v letu 2018 in so obdavčeni z dohodnino. V kolikor ugotovite odstopanja in napake morate najkasneje do 29.4.2019 podati ugovor zoper prejeti izračun. Če napako ugotovite in ne podate ugovora s pravilnimi podatki, se smatra, da ste storili davčni prekršek, za katerega je predvidena globa od 250 EUR do 400 EUR.

Zavezanci, ki imate pravico uveljavljati dodatno olajšavo za vzdrževane družinske člane in ste rok za oddajo te vloge zamudili, lahko to storite v ugovoru. Po 115. členu Zakona o dohodnini so vzdrževani družinski člani lahko osebe:

  • Zakonec zavezanca, ki ni zaposlen, ne opravlja dejavnosti, nima lastnih dohodkov za preživljanje ali pa so ti manjši od višine posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana
  • Otrok do 18. leta starosti
  • Otrok do 26. lega starosti, če neprekinjeno (ali s prekinitvijo do enega leta) nadaljuje šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji, ni zaposlen, ne opravlja dejavnosti in nima lastnih dohodkov
  • Otrok starejši od 18 let, ki se ne izobražuje in je za delo sposoben, če je prijavljen pri službi za zaposlovanje in živi z zavezancem v skupnem gospodinjstvu in nima lastnih dohodkov
  • Otrok, ne glede na starost, ki je v skladu s predpisi o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb za delo nezmožen
  • Vnuk, če ima zavezanec pravico do posebne olajšave za enega od njegovih staršev ali če vnuk nima staršev oz. zavezanec za njega skrbi na podlagi sodbe sodišča
  • Starši zavezanca, če nimajo lastnih dohodkov za preživljanje in živijo v skupnem gospodinjstvu ali pa so v institucionalnem varstvu ter zavezanec krije stroške teh storitev

Po Zakonu o dohodnini pa mora oseba, ki jo želimo uveljavljati kot vzdrževanega družinskega člana, imeti v Sloveniji prijavljeno bivališče, biti državljan Slovenije oziroma države članice EU ali pa biti rezident države, s katero ima Slovenija sklenjeno mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka.

Ugovor lahko vložite papirno z izpolnjenim obrazcem, ki je objavljen na spletni strani Ministrstva za finance ali pa elektronsko preko sistema eDavki, v katerega se morate predhodno registrirati.

V kolikor potrebujete pomoč pri preverjanju pravilnosti izračuna ali pripravi ugovora, nas kontaktirajte.

Špela Justin, Moj računovodja d.o.o.