07 jan

V letu 2016 dodatnih 5 dni očetovskega dopusta

Očetje imajo pravico do očetovskega dopusta v trajanju 70 koledarskih dni. 20 dni očetovskega dopusta je plačanega, saj država zagotavlja očetovsko nadomestilo. Za ostalih 50 dni pa država zagotavlja plačilo prispevkov za socialno varnost od minimalne plače. Prvih 15 dni dopusta mora oče izrabiti do šestega meseca otrokove starosti.

Od 1. 1. 2016 pa imajo očetje pravico do dodanih 5 dni plačanega očetovskega dopusta, ki ga lahko izrabijo po koncu starševskega dopusta najkasneje pa do konca prvega razreda osnovne šole otroka. Do dodatnih 5 dni plačanega očetovskega dopusta so torej upravičeni očetje, katerih otroci še niso končali prvega razreda osnovne šole in še niso uveljavljali neplačanega očetovskega dopusta.

Očetovski dopust se uveljavlja na centru za socialno delo z vlogo. Center prizna pravico do očetovskega dopusta z odločbo.