18 dec

Vezana knjiga računov 2018

Vezana knjiga računov se v letu 2018 uporablaj enako, kot v preteklosti. Podaljšan je rok za javljanje – sporočanje podatkov o izdanem računu. Le te lahko sporočite do najkasneje 10. dan za pretekli mesec.