Natečaj za podelitev finančnih spodbud

V petek, 21. 4. 2023, je bil objavljen Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2023.

Predmet razpisa je izbor najboljših 100 poslovnih modelov podjetnic začetnic, ki so svoje podjetje registrirale v letu 2022 in 2023 (do prijave na razpis) in niso prejele finančne spodbude na enakem razpisu v letu 2021 ali 2022 ter so uspešno zaključile celotno usposabljanje ABC podjetništva.

Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša 300.000 EUR.

Razpis bo odprt do vključno 19. 5. 2023, do 16.00 ure. Več informacij na: https://www.spiritslovenia.si/razpis/402

Solidarnostna sobota in solidarnostni prispevek

V mesecu avgustu je bil z Zakonom o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov (ZIUOPZP) uveden ...

Ukrepi in možnosti delodajalcev pri odpravi posledic ...

V ponedeljek, 14.8.2023 dela prost dan. V Bankartu so se z Banko Slovenije sicer dogovorili, da bo v ponedeljek - na izredni ...