ZVIŠANJE NAJNIŽJE POKOJNINSKE OSNOVE

Z mesecem novembrom se je povišala najnižja pokojninska osnova.
Z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-1 je določeno (četrti odstavek 208. člena), da je najnižja osnova za obračun prispevkov, za zavarovance iz drugega odstavka 15. člena tega zakona (družbeniki zasebnih družb in zavodov v RS, ki so poslovodne osebe in niso zavarovane na drugi podlagi), najnižja pokojninska osnova. Najnižjo pokojninsko osnovo objavi Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, na podlagi 48. člena ZPIZ-1.
Najnižja pokojninska osnova tako sedaj znaša (neto): 517,40 EUR
Izračunana bruto pokojninska osnova za družbenike zasebnih družb, ki so poslovodne osebe pa po novem znaša: 796,61EUR

ADDIKO BANKA ponuja ugodno kreditiranje podjetnikov

Centralne banke po svetu dvigujejo referenčne obrestne mere in pričakovanja so se zelo spremenila. Glede na hitro rast ...

Višje povračilo za prehrano - september 2022

Z mesecem septembrom se zvišuje maksimalno neobdavčeno povračilo za prehrano. To je do sedaj znašalo 6,12€ / dan, od tega ...