30 apr

Popravki protikoronskega megazakona

Dne 28.4. je bil  v DZ sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo – t.i. drugi protikorona paket 2. Z drugim paketom se poleg ukrepov za zagotovitev likvidnosti gospodarstva tudi uvajajo popravki prvega paketa. Predvidoma bo objavljen v Uradnem listu […]

Preberi več »
06 apr

Akontacija davka od dohodkov – interventni zakon

Interventni zakon ZIUZEOP omogoča tudi dve možnosti glede plačevanja akontacij davka od dohodkov pravnih oseb ter akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti, in sicer odlog plačila in avtomatsko zamrznitev plačevanja akontacij – toda pozor: vsi z že oddanimi obračuni do 31.3.2020 ste dolžni akontacijo za marec, ki zapade 10.4.2020 plačati, zamrznjene so le akontacije, ki […]

Preberi več »
02 apr

Vloge za povračila nadomestil – Zavod za zaposlovanje sprejema vloge za povračila nadomestil za čakanje na delo

Z današnjim dnem je Zavod RS za zaposlovanje preko spletnega mesta pričel s sprejemanjem vlog za povračila nadomestil za čakanje na delo. Vlogo oddate delodajalci, ki ste svoje zaposlene napotili na čakanje na delo zaradi posledic epidemije. Nadomestilo sicer znaša 80% povprečne plače delavca. V primeru, da ste delavca napotili na čakanje na delo takoj […]

Preberi več »
30 mar

Ukrepi države vezani na koronavirus

V soboto, 28.3.2020 objavljeni Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov, ki stopi v veljavo naslednji dan po objavi v UL, t.j. 29.3.2020, zagotavlja naslednje možnosti: delno povračilo (40%) izplačanih nadomestil plače zaposlenim pri delodajalcih, ki jim začasno ne morejo zagotavljati dela zaradi posledic epidemije in izpolnjujejo v zakonu navedene pogoje (pozor: rok […]

Preberi več »
18 mar

Kje in kako uveljavljati 40% povračila za čakanje na delo?

Izsek iz predloga interventnega zakona, kjer je navedeno, da bo pravi naslov Zavod za zaposlovanje (navodila in obrazci še niso objavljeni, Predlog zakona pa je v obravnavi v DZ) Delodajalec bo pravico do povračila nadomestila plače uveljavljal z vlogo v elektronski in pisni obliki, ki jo bo vložil pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: zavod), s priloženim opisom poslovnega položaja, […]

Preberi več »
12 mar

Koronavirus SARS-CoV-2 napotki za podjetnike

1. Odsotnost z dela in bolniški stalež zaradi novega koronavirusa SARS-CoV-2 Zaradi novega koronavirusa SARS-CoV-2 je lahko delavec skladno z veljavno zakonodajo odsoten z dela. Odsotnost z dela ZDRAVE osebe Za osebe, ki prihajajo iz območij, kjer se pojavlja novi koronavirus, in so zdrave in se lahko prosto gibljejo (niso v karanteni), niso potrebni posebni ukrepi. […]

Preberi več »
04 mar

Višje plačilo prispevkov od 1.3.2020 dalje

Z začetkom leta 2020 se spreminjajo najnižje osnove in posledično zneski prispevkov za osebe v delovnem razmerju, samostojne podjetnike in t.i. normirance, saj se za izplačila od 1.1. do vključno 28.2. za izračun minimalne osnove za zavarovance iz delovnega razmerja uporablja znesek povprečne plače predpreteklega leta, za izplačila od 1.3. dalje pa znesek povprečne plače preteklega […]

Preberi več »
27 jan

Če dobavljate blago v EU, kaj je potrebno?

S spremembo Zakona o DDV se način poslovanja s pravnimi osebami znotraj EU sicer ne spreminja, so se pa malenkost zaostrili pogoji za dobave brez DDV. Če torej dobavljate blago v EU, vam mora kupec pisno sporočiti svojo davčno (VAT) številko, prav tako pa morate imeti vsaj dve nenasprotujoči dokazili, da je blago šlo v […]

Preberi več »
30 dec

Računovodske novosti v letu 2020

Kaj bo novega v letu 2020? Minimalna bruto plača znaša  za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020: 940,58 evrov bruto, iz minimalne plače pa bodo izvzeti vsi dodatki (za delovno dobo, delovno in poslovno uspešnost ter za težje razmere dela). V dohodninski lestvici se spreminjata odmerna odstotka za 2. in […]

Preberi več »
27 nov

eBOL, elektronski bolniški list

Zavod za zdravstveno zavarovanje je pripravilo informacijsko rešitev za izdajo bolniškega lista v elektronski obliki. Zdravniki bodo začeli elektronske bolniške liste izdajati že s 1.1. 2020. Po 1.2.2020 pa tiskana verzija lista ne bo več možna. Delodajalci boste do elektronskega bolniškega lista lahko dostopali le preko portala SPOT (prej eVEM). Za dostop do portala si […]

Preberi več »