ADDIKO BANKA ponuja ugodno kreditiranje podjetnikov

Centralne banke po svetu dvigujejo referenčne obrestne mere in pričakovanja so se zelo spremenila. Glede na hitro rast ...

Višje povračilo za prehrano - september 2022

Z mesecem septembrom se zvišuje maksimalno neobdavčeno povračilo za prehrano. To je do sedaj znašalo 6,12€ / dan, od tega ...

Pozor - višja kilometrina in prevoz na delo - julij ...

Z mesecem julijem se spreminja višina neobdavčenega povračila za prevoz na delo in iz dela iz dosedanjih 0,18€ na 0,21€ ...

Regres 2022

Do konca meseca junija morajo delodajalci izplačati regres za letni dopust. Najnižji regres letos znaša 1074,43€ (enako ...

V letu 2022 višje nagrade za poslovno uspešnost!

V letu 2022 bodo nagrade za poslovno uspešnost lahko neobdavčeno izplačane v višjih zneskih kot do sedaj. Od letos je ...

Odmera letnega dopusta 2022

Do konca meseca marca morajo vsi delodajalci zaposlenim izročiti Odločbe o odmeri letnega dopusta za leto 2022. Odločba mora ...

Pomoč zaradi dviga cen energentov

V začetku meseca marca je bil sprejet Zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu ...

Obveznost zagotavljanja zdravstvenih pregledov ...

Delodajalec, ki pred zaposlitvijo ne napoti delavcev na preventivni zdravniški pregled ali na obdobni zdravniški pregled ...

Z januarjem 2022 višja minimalna plača

Skladno z rastjo cen življenjskih potrebščin (inflacije), ki znaša 4,9%, so se povišali tudi: Pavšalni ...

Pomoč za nakup HAG testov za zaposlene

Po novem Zakonu o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 ...

Najnižja urna postavka za študentsko delo 2022

Zakonsko določena minimalna urna postavka za študentsko delo od 15. januarja 2022 znaša: BRUTO: ...

Donacije dohodnine 2021

Kot vsako leto, imate tudi letos možnost donirati 1% odmerjene dohodnine nepridobitnim organizacijam. V preteklih letih ste ...

1 2 3 21